Zmiana kierownictwa Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Ostrowsko – Dziedzictwo i Przyszłość informuje, że  doszło do zmian w zarządzie, w związku ze śmiercią P. Jana Szenderewicza, który pełnił funkcję Prezesa oraz rezygnacją P. Gabriela Szumala z funkcji Wiceprezesa. Dnia 10 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało wyboru nowych członków Zarządu. Funkcję Prezesa objął P. Jacek Baca, a Wiceprezeską  została P. Lidia Janerka – Wojsa (P. Szenderewiczowa). Sekretarzem jak dotychczas pozostaje P. Henryk Kozieł, a skarbnikiem P. Aneta Twaróg. Członkami Zarządu pozostają również: Ks. Krzysztof Karnas, P. Danuta Mastalska, P. Aleksander Domalik, P. Stanisław Nowobilski.

Do Stowarzyszenia dołączyło ostatnio kilka osób,  z czego się bardzo cieszymy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami historii, dziedzictwa, kultury jak i kwestii rozwoju wsi (deklarację członka zwyczajnego Stowarzyszenia można pobrać w  przedsionku kościoła). Spotkania Stowarzyszenia są znakomitą okazją do wymiany myśli i poglądów na w/w tematy i owocują ciekawymi konkretnymi pomysłami  na rzecz upamiętnienia historii naszej miejscowości ale i kierunków rozwoju Ostrowska. Przypominamy również o możliwości wsparcia naszych działań (deklaracje Członka wspierającego są również w przedsionku kościoła lub kliknij tutaj).  Zarząd Stowarzyszenia 

więcej na Facebook

Udostępnij

Może Ci się również spodoba