Stowarzyszenie

W dniu 01.03.2023 powołano Komitet obchodów 80-lecia śmierci Stefana Banacha (1892 -1945) jednego z największych polskich matematyków  XX wieku, którego ojciec Stefan Greczek pochodził z Ostrowska.

W skład Komitetu weszli:

 1. Szenderewicz Jan – przewodniczący 

 2. Szumal Gabriel  – v-ce przewodniczący 

 3. Kozieł Henryk – sekretarz 

 4. ks. prałat Łukaszczyk Mieczysław 

 5. ks. Karnas Krzysztof – proboszcz

 6. Mastalska Danuta – dyr SP

 7. Żegleń Zbigniew – Sołtys 

 8. Domalik Aleksander – Honorowy Prezes OSP

 9. Ciężobka Henryk

10. Twaróg Tadeusz

11. Ludzia Michał 

12. Twaróg Aneta – prezes Koła Związku Podhalan 

Honorowe przewodnictwo objęła P. prof. Monika Waksmundzka – Hajnos. Celem Komitetu będzie przygotowanie obchodów 80-lecia śmierci Stefana Banacha w sierpniu 2025 r.

Proponowana i zakładana forma uczczenia tego wielkiego matematyka to:

– zredagowanie i wydruk broszury informacyjnej na temat tej wielkiej postaci polskiej matematyki i sposobu jej upamiętnienia 

– tablica upamiętniająca na ścianie budynku rodzinnego ojca – Stefana Greczka (Willa Michałówka)

– nadanie imienia Stefana Banacha  jednej z ulic

– budowa skweru i pomnika (ławeczki)

– zorganizowanie sali pamięci 

– przygotowanie projekcji multimedialnej na temat życia i dorobku naukowego

– organizacja wieczornic z udziałem zaproszonych gości związanych z osobą wybitnego Polaka

– uroczyste obchody (odsłonięcie tablicy, pomnika)

– uzyskanie poparcia samorządu dla tej inicjatywy i pozyskanie środków finansowych na realizację powyższych zadań.

Dnia 1 czerwca 2023 w miejsce Komitetu powołano Stowarzyszenie „Ostrowsko – dziedzictwo i przyszłość”, przyjęto statut Stowarzyszenia, w którym określono zasady  i  kierunki działania oraz powołano jego  władze. 

Przewodniczącym został p. Jan Szenderewicz,  v-ce p. Gabriel Szumal,  sekretarzem p. Henryk Kozieł, skarbnikiem p. Aneta Twaróg do zarządu weszli również: ks. Krzysztof Karnas, p. Danuta Mastalska, p. Aleksander Domalik oraz p. Stanisław Nowobilski. 

11 sierpnia 2023 Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w KRS i wobec powyższego rozpoczęło swoją działalność statutową. Pierwszym przedsięwzięciem będzie przygotowanie obchodów 80-lecia śmierci Stefana Banacha, jak była mowa na wstępie. Przygotowania do obchodów rocznicy zapoczątkowaliśmy mszą św. 30 sierpnia 2023 w przededniu 78 rocznicy śmierci uczonego. W niedzielę 3 września rozpoczęliśmy akcję informacyjno – promocyjną dotyczącą tego wybitnego Polaka.

BANK SPÓŁDZIELCZY
W NOWYM TARGU

PL83881200050000000058030001

Udostępnij