Historia Parafii

Pierwsza wzmianka o wsi Ostrowsko występuje w przywileju Bolesława V Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego z roku 1254. Miejscowość ta jako darowizna książęca przechodzi na własność Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1287 Leszek Czarny książę Sieracki i sandomierski ratując się ucieczką na Węgry przed trzecim najazdem tatarskim, zatrzymał się w Ostrowsku na odpoczynek.

Parafia Ostrowsko powstaje pod koniec XV wieku, zaś pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z początku XVI wieku.

Wizytacje kardynała Radziwiłła z 1596 i późniejsze, opisują kościół drewniany pod wezwaniem św. Małgorzaty. Do roku 1638 kościół dwukrotnie był przenoszony na wyżej położone miejsca ze względu na ciągłe wylewy Dunajca.

Choć pierwsza oficjalna wzmianka o parafii Ostrowsko pochodzi z XVI wieku jednak parafia mogła już powstać w XV wieku. W roku 1519 Biskup Krakowski zniósł ze względu na brak środków do utrzymania proboszczów parafii Ostrowsko, Szaflary, Waksmund i włączył je do parafii Nowy Targ.

Już w 1524 dowiadujemy się o śmierci proboszcza ostrowskiego o imieniu Stanisław i nominacji nowego o tym samym imieniu.

Od XVII wieku do parafii Ostrowsko należała nowo powstała wieś Gronków oraz kościoły filialne w Łopusznej i Białce. Wobec wzrostu liczby parafian od początku XVI wieku parafia posiadała wikariusza.

W roku 1723 stoi w Ostrowsku nowy kościół drewniany o trzech ołtarzach, główny poświęcony Najświętszej Marii Panny oraz boczne poświęcone św. Ambrożemu i NMP.

Przed rokiem 1756 drewniany kościół konsekrował Biskup Sufragan Krakowski Potkański, ale już pod wezwaniem św. Michała.

W głównym ołtarzu był patron parafii św. Michał, a boczne poświęcone NMP i św. Józefowi.

Oprócz kościoła parafialnego w Ostrowsku był kościół pod wezwaniem św. Krzyża położony nad Dunajcem. Odprawiane w nim nabożeństwa w święto Podwyższenia Krzyża i Znalezienie Krzyża Świętego.

W XVII wieku na terenie parafii istniała już szkoła zaś nauczyciel opłacany był przez parafian z Ostrowska i Gronkowa.

Z zachowanych dokumentów historycznych wynika, że pierwszymi proboszczami byli:

– Stanisław zm. 1524
– Stanisław ze Zbigniewa mianowany 1524 roku
– Franciszek z Łososiny ok. 1562 roku
– Wawrzyniec z Wadowic mianowany 1599 roku
– Sebastian Romer z Krakowa bakałarz sztuk wyzwolonych mianowany 1606 roku
– Adam z Nowego Targu mianowany w 1609 roku

Oczywiście to nie wszyscy proboszczowie parafii Ostrowsko XVI i XVIII wieku.

Jak się okazało archiwum konsystorskie posiada osobny fascykuł “Ostrowsko” odesłany niegdyś z biskupstwa tarnowskiego w dokumencie króla Władysława IV potwierdza Szymonowi Ślązakowi plebanowi w Ostrowsku posiadanie 2 zrębków we wsi Białce służących na utrzymanie tamtejszego wikarego.

Następnymi proboszczami byli:

– Szymon Barlicki ze Śląska 1637-1659
– Aleksander Władysław Wendryński zrezygnował 18 czerwca 1683
– Marcin Drużbacki występuje około 1685 roku i zmarł przed 11 marca 1711
– Władysław Mulski były wikary w Mszanie mianowany proboszczem 11 marca 1711
– Mikołaj Kalatowicz występuje około 1765 roku
– Florencjusz Knis występuje około1783 roku
– Franciszek Przyucki około 1800 roku
– Jan Bartoszek – brak danych
– Antoni Maciejczyk od roku 1871 rodem z Choczni

6 września została przeprowadzona wizytacja kanoniczna, której dokonał ks. bp Jan Puzyna.

Kolejna wizytacja parafii miała miejsce w czerwcu 1912 roku przeprowadził ją ks. bp Stefan Sapieha.

2 listopada 1915 roku spłonął piękny modrzewiowy kościół. Przyczyna pożaru jest niewiadoma, ogień ukazał się najpierw na chórze, prawdopodobnie przyczyną jego w opinii ludzi było pozostawienie niedogaszonego światła świecy na chórze przez ówczesnego organistę. Z pożaru uratowano Najświętszy Sakrament oraz część aparatów.

Do budowy nowego kościoła przystąpiono 1919 roku. W roku 1924 zarząd nad budową kościoła objął naczelnik Ostrowska Stanisław Żegleń.

W 1926 roku wykończono wieżę i sklepienie kościoła.

29 września w tym samym roku w dzień św. Michała odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża żelaznego na wieżę.

22 czerwca 1928 miała miejsce kolejna wizytacja parafii, której dokonał ks. bp Stanisław Rozpond. Udzielił on sakramentu bierzmowania, przeprowadził katechizację, nawiedził cmentarz. Z Ostrowska udał się ks. bp do Łopusznej.

22 stycznia 1929 roku w Łopusznej zm. ks. Franciszek Gut. Tymczasowe obowiązki administratora przejął ks. Stanisław Miernik.

3 maja 1931 roku miała miejsce w parafii wielka uroczystość wprowadzenia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ołtarz wykonany z drzewa modrzewiowego zaprojektowany przez E. Wesołowskiego, wyrzeźbił pan Tatarz z Zakopanego. Poświęcenia tego ołtarza dokonał Ojciec Redemptorysta z Krakowa.

Jak podają kroniki z 15 na 16 lipca 1934 roku miała miejsce w Ostrowsku straszliwa powódź, której nie pamiętali najstarsi ludzie.

W 1939 roku spłonęły zabudowania plebańskie.

1945 roku schorowany ks. Miernik zrezygnował z parafii i zamieszkał w rodzinnej Łętownii, gdzie zmarł.

Kuria Metropolitalna powierzyła administrację parafią ks. Józefowi Dewerze, który sprawował ją do 20 listopada 1951 roku będąc równocześnie administratorem w Waksmundzie. Jego następcą został ks. Stefan Tarnawski.

3 września 1952 roku ks. Eugeniusz Baziak dokonał wizytacji parafii. Udzielił sakramentu bierzmowania, przeprowadził katechizację po czym udał się do Białki Tatrzańskiej.

W 1958 roku przystąpiono do budowy nowych organów. Na ten cel sprzedano część gruntów beneficjalnych.  2 października 1960 w uroczystość świętego Michała Archanioła ks. bp Julina Groblicki poświęcił 12 głosowe organy wykonane przez Fryderyka Szwarca z Gdańska.

3 czerwca 1961 roku w czasie wizytacji kanonicznej ks. bp Julian Groblicki udzielił sakramentu bierzmowania 143 osobom, przeprowadził katechizację i dokonał konsekracji kościoła. Ksiądz biskup przywiózł do Ostrowska relikwie św.  Stanisława biskupa i męczennika oraz Andrzeja Boboli Apostoła Podlasia.

W roku 1963 zostały sprowadzone do parafii dwa dzwony,  które zostały poświęcone 21 kwietnia roku przez ks. bp Karola Wojtyłę, który w czasie swego kazania nawiązał do tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego oraz znaczenia dzwonów w kościele.

9 – 10 listopada 1967 parafia przeżywała nawiedzenie kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. kardynał Karol Wojtyła. Rozdano w czasie tych uroczystości 2 tys. Komunii Świętej. 

Po 17 latach duszpasterzowania parafię opuścił ks. Stefan Tarnawski. Był rok 1968. Następnym proboszczem został ks. Józef Listopad.

16 października w 1978 roku obiegła całą Polskę i świat radosna nowina: nowym papieżem po krótkim pontyfikacie Jana Pawła I został Metropolita Krakowski Karol Wojtyła obierając imię Jan Paweł II.

28 czerwca 1983 roku parafię kanonicznie objął ksiądz Stanisław Barcik. Po 24 latach zostały przeprowadzone misje parafialne, od sierpnia rozpoczęto budowę plebanii. Budowę ukończono w 1990 roku a w uroczystość świętego Michała Archanioła, ksiądz profesor Józef Tischner dokonał jej poświęcenia. W dniach 26-27 października 1991 miała miejsce wizytacja przeprowadzona przez ks. bp Jana Szkodonia, sakrament bierzmowania przyjęło 79 osób.

W czerwcu 1996 roku miała miejsce kolejna wizytacja, której dokonał ks. bp Jan Szkodoń, udzielił sakramentu bierzmowania, odwiedził chorych oraz spotkał się z grupami parafialnymi.

W czerwcu 1997 roku całe Podhale przeżywało wielką radość z odwiedzin Papieża Jana Pawła II w Ludźmierzu i Zakopanem.

14 listopada 1998 roku zmarł w Swoszowicach ks. Józef Listopad.

3 sierpnia1999 roku w parafii miało miejsce kolejne nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rekolekcje wygłosił ks. prałat Eugeniusz Góra. W czasie rekolekcji przygotowujących do nawiedzenia dnia 29 lipca zmarł nagle przy ołtarzu ks. prałat Jan Kozieł tutejszy rodak. Uroczystościom pogrzebowym odbywającym się 31 lipca przewodniczył bp Albin Malysiak.

2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu Ojca umiłowany papież Jan Paweł II, była godzina 21.37.

W dniach 9-10 czerwca 2004 roku parafia przeżywała wizytację kanoniczną, której miał dokonać ks. bp Kazimierz Nycz, jednakże ze względu na wyniesienie ks. bp do godności Ordynariusza Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Do wizytacji został wyznaczony ks. infułat Jan Zając.

2006 roku parafia przeżywała misje święte przeprowadzone przez Ojców Redemptorystów z Krakowa.

W 2009 roku rozpoczęto pracę przy budowie kaplicy cmentarnej. Poświęcenia jej dokonał ks. bp Józef Guzdek. W czasie wizytacji kanonicznej w maju 2010 roku. Po 27 latach gorliwej posługi w parafii ks. Stanisław Barcik przeszedł na emeryturę.

Z woli księdza kardynała Stanisława Dziwisza 4 lipca 2010 roku kanonicznie objął parafię ks. Jan Jakubiec.

14 stycznia nadeszła z Watykanu radosna nowina – 1 maja 2011 roku w Rzymie papież Benedykt XVI dokona beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił swoją decyzję o abdykacji 11 lutego 2013 roku. Podczas konsystorza mówił: „Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu w obliczu Boga nabrałem pewności, że moje siły z powodu zaawansowanego wieku nie wystarczą, by pełnić w odpowiedni sposób posługę Piotrową…” – Papież ustąpił z urzędu 28 lutego 2013 roku. Kościół oczekiwał wyboru nowego Rybaka. Kardynałowie zebrani na konklawe wybrali nowego Biskupa Rzymu 13 marca 2013 roku. Papieżem został Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

27 kwietnia 2014 roku okazał się dniem wyjątkowym, Papież Franciszek kanonizował Jana Pawła II. Od tego dnia modlimy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

29 czerwca 2018 roku ks. abp. Marek Jędraszewski mianował nowego proboszcza naszej wspólnoty. Został nim ks. Jacek Tekiela, który oficjalnie objął parafię podczas uroczystej Mszy św. 8 lipca tegoż roku, w obecności dziekana dekanatu Nowy Targ ks. prałata Stanisława Strojka. 

11 października 2020 roku kolejnym proboszczem został ks. Krzysztof Karnas, który swoją posługę rozpoczął z dniem 18 października 2020 roku na Mszy św. obejmując kanonicznie parafię.

Udostępnij