Historia powstania Stowarzyszenia i jego cele

     W dniu 1.03.2023 powołano Komitet obchodów 80-lecia smierci Stefana Banacha 1892 -1945) jednego z największych polskich matematyków  XX wieku,którego ojciec Stefan Greczek pochodził z Ostrowska.  W skład Komitetu weszli: 1. Szenderewicz Jan – przewodniczący  2. Szumal Gabriel  – v-ce przewodniczący  3. Kozieł Henryk – sekretarz  4. Ks. Prałat Łukaszczyk Mieczysław  5. Ks Proboszcz Karnas Krzysztof  6. Mastalska Danuta – dyr.SP 7. Zegleń Zbigniew – Sołtys  8. Domalik Aleksander –       Honorowy Prezes OSP 9. Cieżobka Henryk10. Twaróg Tadeusz11. Ludzia Michał 12. Twaróg Aneta – prezes Koła Związku Podhalan – honorowe przewodnictwo objęła P. Prof Monika Waksmunka – Hajnos    Celem Komitetu będzie przygotowanie obchodów 80-lecia śmierci Stefana Banacha w sierpniu 2025 r.  Proponowana  i zakladana forma uczczenia tego wielkiego matematyka to:- zredagowanie i wydruk broszury informacyjnej na temat tej wielkiej postaci polskiej matematyki i sposobu jej upamiętnienia  – tablica upamietniajaca na  ścianie budynku rodzinnego ojca- Stefana Greczka( Willa Michałówka)- nadanie imienia Stefana Banacha  jednej z ulic – budowa skweru i pomnika (ławeczki) – zorganizowanie sali pamięci  – przygotowanie projekcji multimedialnej na temat życia i dorobku naukowego – organizacja wieczornic z udziałem zaproszonych gości związanych z osobą wybitnego Polaka- uroczyste obchody (odsłonięcie tablicy, pomnika)- uzyskanie poparcia samorządu dla tej inicjatywy i pozyskanie środków finansowych na realizację powyższych zadań  

  Dnia 1 czerwca 2023 w miejsce Komitetu powołano Stowarzyszenie Ostrowsko- dziedzictwo i przyszłość, przyjęto statut Stowarzyszenia, w którym określono zasady  i  kierunki działania oraz powołano jego  władze.      Przew. został P.Jan Szenderewicz,  v-ce P. Gabriel Szumal,  sekretarzem P. Henryk Kozieł, skarbnikiem P. Aneta Twaróg do zarządu weszli również Ks Krzysztof Karnas, P. Danuta Mastalska, P. Aleksander Domalik oraz P. Stanisław Nowobilski.     11 sierpnia 2023 Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w KRS i wobec powyższego rozpoczęło swoją działalność statutową. 

  Pierwszym przedsięwzięciem będzie przygotowanie obchodów 80-lecia śmierci Stefana Banacha, jak była mowa na wstępie. Przygotowania do obchodów rocznicy zapoczątkowaliśmy mszą św. 30 sierpnia 2023 w przededniu 78 rocznicy śmierci uczonego. W niedzielę 3 września rozpoczynamy akcję informacyjno- promocyjną dotyczącą tego wybitnego Polaka. Cdn….

Udostępnij

Może Ci się również spodoba