ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA

Wysokość opłat pozostaje na dotychczasowym poziomie zgodnie z uchwałą Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 2 września 2003 r. – zaktualizowany dnia 30 sierpnia 2023 r.

Opłaty są przyjmowane przez kancelarię parafialną za pokwitowaniem i katalogowane.

CENNIK OPŁAT DOTYCZĄCY PRAC NA CMENTARZU:

 1. Korzystanie z chłodni w kaplicy cmentarnej – 50 zł / dobę
 2. Opłata za wykopanie grobu standardowego pojedynczego – 1000 zł; za grób dziecięcy – 500 zł
 3. Opłata za posługę przy ceremonii pogrzebowej – 500 zł (obsługa pogrzebu, obsługa kaplicy, sprzątanie kaplicy) a w przypadku niekorzystania z kaplicy kwota 400 zł
 4. Przygotowanie grobu/ewentualnego nagrobka do pochówku/ inne prace – po uzgodnieniu z Gospodarzem
 5. Opłata w przypadku zamontowania tzw. skrzynki drewnianej (oraz każdorazowa wymiana) – 100 zł
 6. Opłata w przypadku wymiany nagrobka/pomnika: pojedynczego – 200 zł; podwójnego – 400 zł
 7. Opłata w przypadku budowy pomnika: pojedynczego – 300 zł; podwójnego – 600 zł
 8. Opłata w przypadku budowy grobowca rodzinnego – 400 zł / m2
 9. Opłata w przypadku budowy podpiwniczenia pod pomnik – 400 zł / m2
 10. Rezerwacja miejsca – 200 zł, uwzględniana przy uiszczaniu opłat za pochówek
 11. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu przez firmy kamieniarskie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zarządcą (Proboszczem) i uiszczenia opłaty jednorazowej – 50 zł
 12. Zgodnie z uchwałą DRP z dn. 02-09-2003 r. po 25 latach następuje ponowienie opłat za groby ziemne (w tym tzw. skrzynki). O mijającym terminie opłat zainteresowane rodziny będą informowane pisemnie przez parafię. Nie dotyczy to pomników i grobowców.

W przypadku mogił ziemnych tzw. zapomnianych i braku jakiegokolwiek zainteresowania rodziny, Zarządca zastrzega sobie prawo do ponownego zadysponowania miejscem pochówku po 25 latach.

 1. Nagrobki dziecięce są zwolnione z jakichkolwiek opłat.
 2. Składka z pierwszej niedzieli czerwca przeznaczona będzie na rzecz p. Gospodarza Cmentarza, jako forma zadośćuczynienia za utrzymanie należytego porządku na cmentarzu w ciągu całego roku.
 3. Składki z mszy św. pogrzebowych przeznaczone są na poczet funduszu cmentarnego.
 4. Okres 25 lat będzie liczony od 02-09-2003 r.

Wszystkie powyższe opłaty stanowią podstawę utrzymania cmentarza (w tym wywozu i utylizacji śmieci, prac ogrodniczych) oraz ewentualnych prac remontowo-naprawczych.

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA UCHWALIŁA I ZATWIERDZIŁA
RADA PARAFIALNA W DNIU 30 SIERPNIA 2023 R.

Udostępnij