ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA

Wysokość opłat pozostaje na dotychczasowym poziomie zgodnie z uchwałą Duszpasterskiej Rady Parafialnej z dnia 2 września 2003 r. – zaktualizowany dnia 24 czerwca 2020 r.

Opłaty są przyjmowane przez kancelarię parafialną za pokwitowaniem i katalogowane.

CENNIK OPŁAT DOTYCZĄCY PRAC NA CMENTARZU :

 1. Korzystanie z chłodni w kaplicy cmentarnej -50 zł / dobę
 2. Opłata za wykopanie grobu standardowego pojedynczego -700 zł (płatne p. Grabarzowi)
 3. Opłata za posprzątanie kaplicy(środki: czystości i dezynfekcyjne)- 100 zł (płatne p. Grabarzowi)
 4. Opłata w przypadku zamontowania tzw. skrzynki drewnianej (oraz każdorazowa wymiana) – 100 zł
 5. Opłata w przypadku budowy pomnika: pojedynczego – 300 zł; podwójnego – 600 zł
 6. Opłata w przypadku budowy grobowca rodzinnego- 400 zł/m2
 7. Opłata w przypadku budowy podpiwniczenia pod pomnik – 400zł/m2
 8. Rezerwacja miejsca -200 zł ,uwzględniana przy uiszczaniu opłat za pochówek
 9. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu przez firmy kamieniarskie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z administratorem (proboszczem) i uiszczenia opłaty jednorazowej- 50 zł.
 10. Zgodnie z uchwałą DRP z dn. 02-09-2003r po 25 latach następuje ponowienie opłat za groby ziemne (w tym tzw. skrzynki).

O mijającym terminie opłat zainteresowane rodziny będą informowane pisemnie przez parafię. Nie dotyczy to pomników i grobowców.

W przypadku mogił ziemnych tzw. zapomnianych i braku jakiegokolwiek zainteresowania rodziny, administrator zastrzega sobie prawo do ponownego zadysponowania miejscem pochówku po 25 latach.

 1. Nagrobki dziecięce są zwolnione z jakichkolwiek opłat.
 2. Składka z pierwszej niedzieli czerwca przeznaczona będzie na rzecz p. Grabarza, jako forma zadośćuczynienia za utrzymanie należytego porządku na cmentarzu w ciągu całego roku.
 3. Składki z mszy św.pogrzebowych przzeznaczone są na poczet funduszu cmentarnego
 4. Okres 25 lat będzie liczony od 02-09-2003 r.

Wszystkie powyższe opłaty stanowią podstawę utrzymania cmentarza(w tym wywozu i utylizacji śmieci , prac ogrodniczych) oraz ewentualnych prac remontowo-naprawczych.

ANEKS DO REGULAMINU CMENTARZA UCHWALIŁA I ZATWIERDZIŁA RADA PARAFIALNA W DNIU 24 CZERWCA 2020 R.