ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w miejscowości Ostrowsko”

Data publikacji: 2024-06-17 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Tryb zamówienia:  


ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia pn.

„Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w miejscowości Ostrowsko”

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Ostrowsku, ul. Jana Pawła II 21, Ostrowsko, 34-431 Waksmund ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archanioła w miejscowości Ostrowsko”.

Szczegóły zamówienia zawarte są w załącznikach do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zestawienie złożonych ofert z dnia 03.07.2024 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.doc

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.pdf

Załącznik nr 2 – Projekt umowy. pdf

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu robót.doc

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu robót.pdf

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy. pdf

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy. doc

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy podmiot trzeci. doc

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy podmiot trzeci. pdf

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. doc

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. pdf

Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna. pdf

Załącznik nr 8 – Uzgodnienia konserwatorskie. pdf

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 10 – STWiOR.pdf

Zapytanie ofertowe. pdf

Zestawienie złożonych ofert. pdf

Udostępnij

Może Ci się również spodoba